Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

  

 

 

 

  LITE "KLOKA ORD", OCH ANDRA FUNDERINGAR, 

KOMMER ATT FINNAS HÄR.

 

 

 

 

 

 

Maj 2017

 

 

 

 

Juli 2016 

 

 

 

 

 

Maj 2016 

 

 

 

Sandra tyckte det här var så fint och viktigt,

att komma ihåg

"när man är riktigt trött....."

 

 

 

Februari 2016

 

Det här fina har Mamma Sandra satt in

 på sitt Instagram..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2015

 

 

 

Maj 2015

 

Något att tänka på kanske......

 

 

 

 

 

Februari 2015

 

"Kärlek vid första ögonkastet är lätt att förstå.
Det är först när man tittat på varann i 

åratal som det blir ett mirakel".
(Daniella Gordon

 

 

 

September 2014

   I dessa valtider.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SlottsBarbro

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jag skulle betala på mataffären nyligen och den unga kassörskan föreslog att jag skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar inte är bra för miljön.

 

Jag bad om ursäkt och förklarade att vi inte hade det här miljötänket när jag var ung. Kassörskan svarade att det är problemet. ”Er generation brydde sig inte tillräckligt för att bevara miljön till kommande generationer.” 

 

Hon hade förstås rätt i en sak – vår generation hade inte miljötänket på ”vår tid” 

Men vad hade vi i vår tid? Efter långt funderande och sökande djupt i min egen själ insåg jag vad vi hade....... 

 

Vi hade mjölkflaskor som vi lämnade tillbaka, läskflaskor som vi pantade. Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som tvättade dem och återanvände. Så de var verkligen återanvända flera gånger. Men vi hade inte miljötänk.

 

Vi gick i trappor för vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla affärer, skolor och företagsbyggnader. Vi gick till affären för att handla och vi tog inte bilen varje gång vi skulle förflytta oss några hundar meter.

Men kassörskan har rätt, vi hade inget miljötänk. 

 

Då, tvättade vi blöjor för att det inte fanns engångsblöjor. Vi torkade våra kläder på linor, inte i ett energiförbrukande monster. Sol och vindkraft torkade våra kläder på vår tid. 

Barnen ärvde kläder från sina syskon och hade inte alltid det senast märket. Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då.

 

På den tiden hade vi en enda TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum. Tv:n hade en liten skärm ungefär som en näsduk – inte som halva Gotland. 

 

I köket blandade, vispade vi alltid för hand, vi hade inte maskiner som gjorde allt åt oss. När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla tidningar att skydda dem, vi hade inte bubbelplast eller styrénkuddar. 

På den tiden startade vi aldrig en bensinslukande motor bara för att klippa gräset, vi sköt gräsklipparen för hand. Vi motionerade genom att arbeta så vi behövde inte gå till ett gym som använder elmaskiner såsom löpband, trappmaskiner mm. Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då. 

 

Vi drack vatten från kranen istället för att använda en plastmugg eller flaska varje gång. Vi fyllde våra bläckpennor med bläck när de tog slut istället för att köpa en ny. Vi ersatte rakblad i rakhyveln istället för att kasta hela hyveln bara för att bladet är slött. Men vi hade inte miljötänket då. 

 

På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan istället för att göra föräldrarna till en dygnetrunt öppen taxirörelse. Vi hade ett eluttag i varje rum istället för ett dussintal uttag i en förgrening. Vi behövde inte ha en datoriserad pryl som skickar datasignaler 2000 mil ut i rymden för att hitta närmsta pizzeria. 

 

Är det inte lite sorgligt hur dagens generation beklagar sig över hur slösaktiga den äldre generationen var bara för att vi inte hade ”miljötänk”?

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikt till en liten Människa

 

"Tiden går så fort, en dag kan du

kava dig fram över golvet, sedan krypa och så gå.

Inom kort springer du till alla världens avlägsnaste hörn.

Men den som hållit dig i famnen som

liten ska alltid minnas.

Och alltid vänta med öppna armar.

Om du skulle behöva något."

(Pam Brown)
 

 

 

Så sant.....

 

 

 

Första "Klokheten" för 2013 

 

 

 

 

 

Nalle Puh är klok han......

 

 

 

 

 

 

 

SÅ SANT.......

 

 

 

 

 Det handlar inte om att hitta nån att gå till sängs med, det handlar om att hitta

 nån man vill vakna brevid.


Det handlar inte om att hitta den man vill leva sitt liv med, det handlar om

att hitta den man inte kan leva utan.


För världen är du bara någon....... Men för någon är

du hela världen 


 

 

SÅ HÄR BORDE MAN TÄNKA.....

 

 

 

 

 

 

 

TILL EN VÄN 

 

 

Jag sådde några blommor, en för varje vän
Jag tror att det var fyra, men särskilt minns jag en.
Det blev höst och vinter och blommorna de dog.
Men på våren kom de åter, men bara tre stod kvar och log.
Sen kom regnet med moln stora grå
Nästa gång jag fann dem så var det bara två.
Sen kom solen med allt ljus den har
Plötsligt stod det bara en ensam liten blomma kvar
Du härdades i solsken, du drunknade i regn.
Men en sak är säker, du är en riktig vän .

 

 

 

 

Bruka den Begåvning du fått!

Skogen skulle vara mycket tyst, om inga andra

Fåglar sjöng, än den som sjunger bäst.

 

 

 

 

 Klicka på bilden, så blir texten större.

Ett Klokt citat av

"Elbert Hubbard"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lånat från Josefin.

 

 

 

 

 

Lånat från Sandra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett barn


Ett barn som kritiseras
lär sig att fördöma.
Ett barn som får stryk
lär sig att slåss.

Ett barn som hånas
lär sig blyghet.

Ett barn som utsätts för ironi
får dåligt samvete.

Men ett barn som får uppmuntran
lär sig förtroende.

Ett barn som möts av tolerans
lär sig tålamod.

Ett barn som får uppleva rent spel
lär sig rättvisa.

Ett barn som får känna vänskap
lär sig vänlighet.

Ett barn som får känna trygghet
lär sig tilltro.

Ett barn som blir omtyckt och kramat
lär sig att känna kärlek i världen.

 

 

 

Barnkonventionen i förkortad version

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter,

består av en inledning och 54 artiklar.

 

Artikel 1
Ett barn är varje människa under 18 år.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 4
Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser.

Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

Artikel 5
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då

han/hon utövar sina rättigheter.

Artikel 6
Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.

Artikel 7
Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet.

Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är

och bli omvårdat av dem.

Artikel 8
Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

Artikel 9
Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja,

utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

Artikel 10
Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

Artikel 11
Staten ska bekämpa olovligt bortförande

och kvarhållande av barn i utlandet.

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor

som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 13-15
Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.

Artikel 16
Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Artikel 17
Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

Artikel 18
Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Artikel 19
Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld,

övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar

eller annan som har hand om barnet.

Artikel 20
Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad.

Artikel 21
Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas.

Artikel 22
Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

Artikel 23
Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

Artikel 24
Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa

och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Artikel 25
Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.

Artikel 26
Varje barn har rätt till social trygghet.

Artikel 27
Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.

Artikel 28
Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Artikel 29
Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Artikel 30
Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Artikel 31
Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32
Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.

Artikel 33
Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Artikel 34
Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Artikel 35
Staten ska bekämpa handel med barn.

Artikel 36
Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Artikel 37
Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Artikel 38
Inget barn får användas som soldat.

Artikel 39
Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Artikel 40
Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert.

Artikel 41
Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.

Artikel 42
Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn.

Artikel 43-45
FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar och granskar att staterna följer barnkonventionen genom en särskild rapporteringsprocess.

Artikel 46-54
En stat blir bunden av barnkonventionen genom att ratificera den.

Att ratificera betyder att man bundit sig folkrättsligt att förverkliga den. Sverige

ratificerade barnkonventionen 1990,

som ett av de första länderna.

 

Vi ska ta väl hand om våra barn,

vi ska ta väl hand om världens ALLA barn.

 

         

En Tänkvärd Dikt av:

/Kenth Andersson/ 

       

 

Steget

 

Jag måste få ge mej själv en dag, då min

Tanke får sväva fritt,

en dag då jag tar mitt första Steg,

och vet att det Steget är mitt!

 

Jag vill vakna upp i ett eget rum,

och resa mej upp, och stå på golvet en stund,

och fråga mej själv,

åt vilket håll ska jag gå?

 

Ett Steg i sänder!

Och sedan ett Steg till!

Det blir härligt att se vad som händer,

när man går åt det håll man själv vill!

 

Jag måste få fråga mej själv,

Vem jag är,

och varför jag gör det jag gör?

 

Jag kan inte leva med dörren stängd, om mitt Liv står där utanför.

Och ropar man på mej från alla håll, så svarar jag -

Vänta en stund!

 

Idag vill jag följa min egen röst.

Idag är jag ingens Hund.

 

Ett Steg i sänder!

Och sedan ett Steg till!

Det blir härligt att se vad som händer,

när man går åt det håll man själv vill! 

 

 

  

 Ett fint Mail från

"Nillan".

 

 

 

 

"Den som tror att Kärlek inte

kan köpas för Pengar,

har aldrig haft en

Hund!"

 

 

 

 "En del personer ser Problem,

 och frågar

"Varför"?

Andra "Drömmer Drömmar",

och frågar

 "Varför inte"?

 

 

 

 

"TA PÅ DEJ DEN LILLA HATTEN"

 

 

Kvinnan tar sej en titt i spegeln när hon är.......

3 år

Tittar på sej själv, och ser en Drottning!

8 år

Tittar på sej själv, och ser Askungen eller Törnrosa.

15 år

Tittar på sej själv, och ser Askungen, Törnrosa eller Hejaklacksledaren - om hon inte

har PMS, och ser en fet, finnig och FUL tjej. "Mamma, jag kan inte gå till skolan, och se ut så här!"

20 år

Tittar på sej själv, och säjer "Jag är för smal/tjock, för kort/lång, har för stripigt/lockigt hår" - men bestämmer sej för att gå ut ändå!

30 år

Tittar på sej själv, och säjer "Jag är för kort/lång, för smal/tjock, har för stripigt/lockigt hår" - men bestämmer sej för att hon inte har tid att fixa till sej själv, så hon går ändå!

40 år

Tittar på sej själv, och säjer "Jag är för tjock/smal, för lång/kort, har för stripigt/lockigt hår" - men säjer "Jag är åtminstone ren" och går ändå!

50 år

Tittar på sej själv, och ser "JAG ÄR", och går vart hon vill!

60 år

Tittar på sej själv, och påminner sej om alla människor som inte ens kan se sej själv i en spegel längre. Går ut och återvinner Världen!

70 år

Tittar på sej själv, och ser Visdom, Skratt, Förmåga - och går ut och njuter av Livet!

80 år

Bryr sej inte om utseendet, sätter bara på sej den Lilla Hatten, och går ut för att ha kul i den här Världen!!!!!

 

 

 

 

Vira

(Citat av Ulla-Britt Berglund,

Kaplan vid Storkyrkan i Stockholm.)

 

Sluta klaga på Karlarna. De är ju ändå det bästa vi har.........

i den vägen! 

 

 När Du har stökigt och kaos hemma

Tänk:

Så mycket liv jag har runtomkring mej!

 

 

http://vira.zoomin.se/ 

 

 

 

 

"CARPE DIEM" 

 

 

Älska Sanningen, men förlåt Felsteget.

Voltaire 

Vänta inte på den stora Lyckan,

så du missar den lilla.

Pearl Buck

Det är för väl att Lögnen finns, för tänk om

allt man hörde var sant.

Albert Engström 

 

 

 

 

 

Citat av  A:A Milne

1882-1959

"Nalle Puh" 

 

Att kunna stava är inte det viktigaste. Vissa dagar har det ingen betydelse alls om man kan stava till Tisdag.

 

Det är att göra en God gärning utan att tänka på att det är en God gärning.

 

Det är roligare att prata med någon som inte använder långa, svåra ord, utan korta, lätta ord, som : "Vad sägs om lite lunch?"

 

För att verka avspänd och helt tillfreds kan man gnola tiddeli-pom några gånger på ett vad-ska-vi-göra-nu- då-sätt.

 

För att visa, att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger, liksom för att motionera sej.

 

Om du alltid säger "vi får se" händer det aldrig någonsin någonting.

 

Om personen du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i örat.

 

Åar vet att det inte är någon brådska. Tids nog kommer vi fram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ta aldrig någon för givet.
Ha alla dina vänner nära ditt hjärta,
för du kanske vaknar en dag och upptäcker
att du förlorat en diamant när du var för upptagen
att samla på stenar.
Det är bättre att ha få diamanter än många stenar.
 

 

 

  

 

"En sann Vän är en som vet att Du är ett bra ägg,

även om ditt skal är lite sprucket"!

 

 

 

  

 

Tillbaka till Start

 

 

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingos blogg om

Side, Turkiet. 

   

 

      

     

 12/3-05-10/3-14

Uppdat. 21/3 2014

 

 

6/1-08-18/6-15

Uppdat. 25/6 2015

    

 

 

  

 6/5 2008

 

 

 15/8 2016

 

 

 

Uppdat. Dec. 2016